Jamstveni uvjeti

 • Kupnjom uređaja/opreme po ponudi, prema predračunu, računu ili web kupnjom kupac prihvaća jamstveni rok i sljedeće navedene uvjete. 
 • Jamstvo ne obuhvaća redovito održavanje, čišćenje, popravak i zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, kvarove ili oštećenja nastala neadekvatnom uporabom ili održavanjem proizvoda, mehanička oštećenja nastala uslijed uporabe sile i pada. 
 • Za održavanje i servis uređaja/opreme unutar jamstvenog roka nadležan je isključivo prodavatelj.   
 • Prije uporabe uređaja kupac je dužan pročitati uputstva i se pridržavati istih u garantnom roku.
 •  Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu direktnom, indirektnom upotrebom uređaja.
 • Prilikom dostave kurirskom službom ili kod osobnog  preuzimanja kupac ima pravo pregledati robu prije plaćanja, ukoliko kupac ustanovi nedostatak, a greška nije evidentna kod prodavatelja naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 •  U slučaju kvara Kupac je dužan o svom trošku dostaviti neispravan proizvod na adresu Prodavatelja, te na isti način preuzeti popravljeni proizvod.
 • U slučaju povrata unutar 14 dana, a u slučaju tvorničke greške prodavatelj snosi povratne troškove i šalje novi proizvod kupcu po primitku neispravnog. 
 •  Moguća transportna oštećenja koja bi nastala pri dopremi robe idu na trošak kupca ukoliko kupac ne priloži prigovor kuriru pravovremeno. Ukoliko kupac priloži prigovor pravovremeno oštećenja idu na trošak kurirske službe.
 • Moguća transportna oštećenja koja bi nastala pri dopremi robe idu na trošak pošiljatelja ukoliko ne šalje proizvod sa uključenim osiguranjem u slučaju oštećenja u transportu.
 •  Isključivo u slučaju kupnje na daljinu Kupac može vratiti robu bez ikakvog obrazloženja u roku od 14 dana s početkom od dana isporuke (Članak 77. ZZP ).
 •  Manipulativni troškovi povrata robe iznose 250,00 kuna ukoliko se vraća izvan kalendarskog mjeseca u kojem je kupljen. Ukoliko se vrati u tekućem mjesecu troškova nema.
 • Kupac snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. ZZP) . Ukoliko Kupac vrati nepotpun proizvod bez originalne ambalaže,dijelova  i/ili sa znakovima korištenja (prašnjav proizvod ,proizvod sa vidljivim tragovima čišćenja, ogreban, mehanički oštećen, otvaran…), a pozivajući se na članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost od minimalno 20% pune prodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te isključivo prodavatelj određuje iznos umanjenjenja povrata sredstava.
 • Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, prodavatelj je dužan u roku od 3 radna dana izvršiti  povrat sredstava, umanjeno za eventualni dio manipulativnih troškova.
 • Ukoliko je na proizvodu otkinut pečat otvaranja, serijski broj ili se serijski broj ne poklapa sa brojem na jamstvenim listu jamstvo nije važeće. Jamstveni list bez originalnog potpisa i pečata prodavatelja nije važeće.
 • Jamstveni rok 24 mjeseca